Upravljanje Podatkov v Excelu (EOXLD)

Upravljanje Podatkov v Excelu (EOXLD)

Tečaj upravljanje podatkov je zagotovo eden ključnih Excel tečajev pri razvoju vsakega analitika. Pri ustvarjanju tega tečaja je bilo pred mano zelo preprosto vodilo. Vedno sem imel pred sabo naslednje vrstice.

Oseba A: Danes je 5. (in s tem je podan podatek)

Oseba B: 5 Česa? (Sam podatek navadno ni dovolj)

Oseba A: 5°C. (Sedaj ta podatek postane informacija).

Te vrstice zelo lepo ponazorijo momembnost konteksta in jasnosti pri poročanju v Excelu. In upravljati podatke pomeni ravno to. Skrbeti za ohranjanje konteksta, avtonomnost podatkov in pa poskrbeti, da so potrebni podatki ob pravem času, na pravem mestu in predvsem v pravi obliki. Excel seveda omogoča takšno upravljanje s prenekaterimi ukazi in orodji. Namen tečaja Upravljanje podatkov v Excelu je, da skozi kontekst in potrebo spoznamo ta orodja in jih znamo uvrstiti v širšo sliko zgodbe poročanja. Na Excel Izobraževalni Poti  je tečaj Upravljanje Podatkov uvrščen med poglobljene delavnice nivoja 300. Glede na Izobraževalno pot je super, če se pred udeležbo na tečaju Upravljanje podatkov udeležite Excel Tečaja Excel Nadaljevalni. Dovolj pa bi bilo že znanje pridobljeno na tečaju Excel Osnovni.

Tečaj Upravljanje Podatkov v Excelu bo vodil edini Excel predavatelj v Sloveniji, ki mu je Microsoft (že 5 let zapored) podelil naziv Excel MVP (Most Valuable Professional) – Gašper Kamenšek, ki poučuje Excel že več kot 15 let. Predavatelja si lahko v akciji ogledate v mnogih videih na Excel Olympics YouTube kanalu. V pomoč pri učenju pa vam je lahko tudi njegov blog, ki je z leti postal eden največjih Excel blogov na svetu. Blog se imenuje Excel Unplugged.

Komu je namenjen tečaj Excel Upravljanje Podatkov?

Če se pri svojem delu srečujete z različnimi viri, ki jih poskušate uskladiti. Obenem pa ste zadolženi za končno sliko poročil in morda celo vsebino samega poročanja. Potem je to tečaj za vas. Skozi celostni pristop boste dobili razumevanje Excel orodij, ki vam bodo po zaključenem tečaju omogočali pristop k poročanju, ki je že od prvega stika s podatki ciljno naravnan!

Kaj bom znal in kaj sledi?

Po obisku tega tečaja lahko trdim, da ste segment dela s podatki v Excelu osvojili. sama pot pa se tukaj ne konča. Ko imamo enkrat pripravljene podatke, se lahko začnemo pogovarjati o vizualizaciji le teh. Tukaj ne moremo mimo Excel tečaja  Vizualizacija podatkov (EOXLE), ki predstavi izjemno pomembno področje vizualnega sporočanja in poročanja. Zagotovo pa si omembo zaslužita še delavnici Power Query (EOXLG) in Power Pivot (EOXLF). Power Query delavnica služi uvodu v najpomembnejše Excel ETL orodje. Power Pivot pa služi (tako kot Power Query) kot osnova za učenje in razumevanje orodja Microsoft Power BI.

 

 

Poglavja in tematike

Vnašanje podatkov
 • Preprosto vnašanje
 • Nizi
 • Seznami po meri
 • Dinamično vnašanje
 • Preverjanje veljavnosti podatkov
 • Poimenovana območja
Oblikovanje podatkov
 • Oblikovanje podatkov po meri
 • Pogojno oblikovanje
 • Pred-pripravljene oblike celic, tabel in vrtilnih tabel
 • Predloge pogosto uporabljenih oblik listov (WorkSheets)
 • Ustvarjanje Skupin podatkov (Grupiranje)
Pregledovanje in zaščita podatkov
 • Napredno Sortiranje
 • Napredno Filtriranje
 • Odstranjevanje dvojnikov
 • Iskanje in odstranjevanje napak
 • Zaščita območij, listov, zvezkov in datotek v Excelu
Analiza podatkov
 • Analiza preko osnovnih funkcij
 • What-If analiza, Scenariji in Iskanje Cilja
 • Statistična obdelava podatkov
 • Drseča povprečja
 • Forecasting
 • Vrtilne tabele preko osnov
Vizualizacija podatkov
 • Gestalt-ova načela
 • Tufty
 • ICBS
 • Osnovna pravila vizualizacije podatkov
 • Pravi grafikon za pravo priložnost
 • Grafikoni preko osnov
 • Najboljše prakse vizualizacije podatkov
TEČAJ PO MERI

Ustvarite Izobraževanje po meri

Z našim konfiguratorjem tečajev si lahko ustvarite izobraževanje po vašem okusu.
Izberite le tisto tematiko, katera vas zanima, jo  potrebujete ali se je želite naučiti.

Ustvarite tečaj

O tečaju so povedali