Excel Izobraževanje – 7 korakov do perfektnega Excel tečaja

Excel Tečaj skozi oči Excel MVP - Gašper Kamenšek
Excel Tečaj – Zakaj izbrati Excel Olympics Excel Tečaje
5 novembra, 2021
7 korakov do idealnega Excel izobraževanja

Skozi leta vodenja Excel tečajev sem vseskozi (skupaj s tečajniki/strankami) iskal perfektno Excel Izobraževanje. Ker je vsak predavatelj vsaj v obdobju dogovarjanja tudi svetovalec, je za zagotavljanje dobrega tečaja potrebna definicija dobrega Excel Izobraževanja. In medtem, ko sem veliko ugotovitev črpal iz opažanj na tečajih in samih tečajev, so se za vir temeljnih korakov, ki naredijo Excel tečaj perfekten izkazale kar ankete tečajnikov. Tukaj ne morem preko dejstva, kako pomembna je dobro zasnovana anketa, ki jo izpolnijo tečajniki po koncu tečaja. Naj kot “teazer” oz. napovednik nekaterih sestavin citiram nekaj komentarjev tečajnikov Excel Olympics tečajev.

Komentarji Tečajnikov na vprašanje: Ali imate kakšne predloge za izboljšave tečaja?

Mogoče, da bi se po koncu tečaja, čez 1 mesec dobili na follow up dvourni delavnici, kjer bi lahko vsak tečajnik svoje primere iz prakse predebatiral s predavateljem in rešil še morebitne zagate pri delu z Excelom.
Predznanje udeležencev na tečaju naj bi bila kar se da primerljiva.
Domače naloge za rešit.
uporaba podatkovnih setov, ki so neposredno uporabni za področje s katerim se ukvarjajo slušatelji
več primerov iz naše prakse
Da se tečaj snema.
Mogoče kakšen primer iz prakse podjetja v katerem smo zaposleni.
Po tečaju bi lahko v roku dveh tednov do meseca imeli refresher day (potem, ko že sami poizkusimo nekaj ustvariti, naletimo na ovire, nerazumevanje…).
Večji ekran mogoče, ampak to je težava na naši strani.
Ponovitve konkretiziranega tečaja za posebne primere po uporabi znanja v praksi
Ponovitve tečaja po uporabi pridobljenih znanj.
Boljše bi bilo, če bi med prvim in drugim dnevom tečaja bil vsaj en dan vmes.
Tečaj bi moral imeti še en del, in sicer 4 urno ponovitev čez kakšen teden.

Zaključki iz komentarjev

Kot vidite je v komentarjih zaznati štiri glavne ideje za idealno oz. perfektno Excel Izobraževanje. Oblikovanje skupin, Razpored terminov, Tehnična oprema in Kontakt oz. ponavljanje po tečaju. Seveda je vsaka od teh idej vključena v enega ali več od sedmih korakov opisanih spodaj. V večini primerov pa je sama ideja razvita širše in vstavljena v kontekst.

Sedem Korakov za perfektno Excel Izobraževanje

Korak 1 – Preučitev potreb za Excel Izobraževanje

Past vnaprej sestavljenih tečajev

Zagotovo je prvi korak prepoznavanje potreb in izoblikovanje seznama željenih tematik in zainteresiranih tečajnikov. Velikokrat se zgodba začne z druge strani. Ponudi se npr. Excel tečaj Excel Nadaljevalni z vnaprej določeno vsebino in začne se ustvarjanje seznama interesentov. Ničkolikokrat sem že pri tečajnikih slišal: “večino že znam in se mi prijava ni zdela smiselna”. To je ravno past v katero te pahne pristop ponujanja že izoblikovanih tečajev. Ne obstajata le Excel Osnovni in Excel Nadaljevalni. Torej le vnaprej zapakirane bombonjere. Ker smo vsi različni, bi veliko bolj potrebovali lopatko in posodice različnih bonbonov. Na tej točki si vsak sestavi svojo bombonjero. Seveda končna ideja ni, da bi vsak imel “individualen” tečaj Excela. Potrebe se združi v smiselne celote in sestavi tečaj po meri.

Pristop Nepopisan list

Tukaj se ne ponudi ničesar razen praznega lista papirja in zapišite kakšno znanje bi radi pridobili/utrdili. Že samo zaradi dejstva, da ni nobene usmeritve pri tematikah, ta pristop večkrat obrodi popolnoma nepričakovane sadove. Pozor pa na dejstvo, da si nihče ne more zaželeti tematike, ki je ne pozna oz. za katero še ni nikoli slišal. Največjo vlogo pri tem pristopu odigra relevanten predavatelj, ki iz teh listov sestavi smiselne celote.

Preverjanje znanja

Eden od pristopov je tudi “preverjanje znanja” v Excelu, ki poskrbi za zelo lepo prepoznavanje “lukenj v znanju” oz. morebitnih potreb. Žal pa le ta redko nakaže potrebe po novih znanjih, ker je pretežko izluščiti potrebe od stanja. Če govorim s stališča predavatelja, je preverjanje znanja edini način za “pravilno” usmeritev na tečaje. Trik je, da so vprašanja tesno vezana na ključne poudarke tečajev. S tem se vidi kateri tečaji bi imeli manj učinka, kateri pa so potrebni. V več kot 50% primerov, pa potreba pokaže, da bi bil potreben tečaj po meri.

Tečaj po meri

Kot je bolj podrobno opisano v članku Zakaj Izbrati Excel Olympics Excel Tečaj, smo vsi različni. Medtem, ko je ta raznolikost ena najlepših lastnosti človeštva, ima pa velik vpliv na Excel Tečaje. Namreč splošni tečaji so spisani za tečajnika s “povprečnimi potrebami” po znanju. Izkaže pa se, da osebe, ki bi imela ravno te potrebe skoraj ni. In v vedno večji individualnosti imajo tečaji po meri vedno večji oz. edini smisel. Tukaj ne gre le za ideje posameznikov, gre tudi za potrebe določenega delovnega mesta. Tukaj pridemo do ene temeljnih resnic tečajev Excela. Kaj si tečajnik zapomni po končanem tečaju. Zapomni si tisto, kar ponovi oziroma uporablja. Kaj pa uporablja? Tisto kar je vezano na delovni proces.

Ali je potem smiselno, da posluša tematike, ki jih pri svojem delu ne uporablja? Absolutno DA. Zakaj? Ker je v Excelu zelo pomembno, da se zavedamo kaj se v Excelu da narediti. Prav tako je v tematikah, ki so na videz izven delovnega procesa, skrit napredek delovnega procesa. Torej vpeljava novosti in novih tehnik v proces.

Če zaključim. Vsak posameznik in vsako delovno mesto ima potrebo po “svojemu” Excel Tečaju. Vzame se spisek tematik in izbere relevantne. Primer je lahko naš Spletni obrazec za ustvarjanje tečaja po meri. A to je le polovica dela. Tisto česar tečajnik sam ne more dodati so seveda tematike, ki jih ne pozna, bi pa pri njegovem delu bile ključne. Tukaj pa vlogo odigra

Korak 2  – Izoblikovanje “uniformnih” skupin

Korak, ki sam po sebi ne zagotovi perfektnega izobraževanja. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da za skupino, kjer je v predznanju in potrebah prevelik odklon, ni mogoče zagotoviti odličnega tečaja. Pozor, da tukaj poudarite oboje. Predznanje in potrebe!

Senarij 1 – Excel Izobraževanje po meri

Če ciljate na predavatelja, ki ima tudi vsebinsko znanje (preberite korak 7) in tečaj, ki bi uporabljal podatke, ki so relevantni za vaše zaposlene, potem so potrebe celo bolj pomembne kot predznanje. Relevantni podatki oziroma primeri namreč izhajajo iz potreb. Zelo pomembno je, da so le te usklajene saj pri ukazih, ki jih ne potrebuješ avtomatično pade koncentracija. In s koncentracijo pade tudi interes. To pa je recept za slab tečaj zaradi razlik med udeleženci v skupini.

Scenarij 2 – Klasično Excel Izobraževanje

Ob privzetku, da boste izvajali klasičen Excel tečaj pa je pri uniformnosti skupin največji poudarek na predznanju. Tukaj največ doprinesejo vodje, ki poznajo svoje zaposlene. Pomagamo pa si lahko tudi s preverjanjem znanja (kot smo ga omenili že v koraku 1).

Korak 3  – Tehnična oprema

Korak, ki je zelo odvisen od izbire predavatelja in njegovih morebitnih potreb. Nekateri predavatelji so vezani na fizično tablo ali flip-chart, nekateri na sodobne tehnologije. V praksi je potrebno zagotoviti vse, da tečaj poteka nemoteno in brez tehničnih zapletov.

Zavedati se je potrebno pa tudi dejstva, da je Excel kot aplikacija zelo napredoval zadnja leta. S tem napredkom pa je zaradi zahtevnih opravil postal bolj zahteven do virov računalnika. Predvsem ciljam na procesor in RAM. Za zahtevne tečaje Excela je nujno zagotoviti 64 bitni Excel in računalnike z minimum 16 GB RAMA.

Software

Idealen scenarij seveda vključuje, da je na vseh računalnikih, ki jih za Excel tečaj uporabljamo nameščena enaka programska oprema. V najslabšem primeru pa seveda enaka verzija Excel aplikacije. Okoliščine zadnjih dveh let (2020 ter 2021) so pripeljale do tečajev kjer so večkrat vključeni domači računalniki. Intuicija pove, kar se tudi v praksi izkaže, da je na računalnikih potem nameščena cela paleta Excel verzij in celo nameščena v različnih jezikovnih variantah.

Oprema učilnice

Tako kot pri Programski opremi je za tečaj Excela pomembna tudi Strojna oprema. Nekaj smo o potrebah zahtevnih tečajev pisali že v uvodnem besedilu tega koraka. Zagotovo pa učilnica s sodobnimi zasloni, minimalnim hrupom in dobro osvetlitvijo je potrebna za idealno Excel izobraževanje.

Delo od doma – tečaj od doma

Tukaj je potrebno udeležencem zagotoviti enake in optimalne pogoje. V idealnem svetu bi imeli vsi zmogljive računalnike z enako verzijo Excela. Za samo spremljanje tečaja pa bi imeli dva zaslona. Na enem lahko spremljajo tečaj, na drugem pa zraven rešujejo naloge in morda ustvarjajo zapiske.

Najem Prenosnikov za tečaje

Excel Olympics med svoje storitve uvršča tudi možnost najema prenosnikov za tečaje. Na voljo za najem je 15 prenosnikov Lenovo Idea Pad L340 – 15 FHD. Več o ponudbi si lahko preberete tukaj.

Korak 4 – Smiselna razporeditev terminov za Excel Izobraževanje

Klasični Excel tečaji se izvajajo v enem kosu. Torej v zaporednih dneh. Preden nadaljujem naj povem, da je v principu, ki ga bom opisal v nadaljevanju največ (rekel bi kar 90%) odvisno od udeležencev. Pasti, ki se pojavijo bom opisal sproti.

Prosti dan za ponavljanje/testiranje

Znano je dejstvo, da si po tečaju zapomnimo le tisto kar začnemo aktivno uporabljati in kar ponovimo. Prav tako se največ vprašanj pojavi, ko pridobljeno znanje uporabimo na svojih primerih. Če se ti preizkusi pridobljenega Excel znanja pričnejo šele po opravljenemu tečaju je težava v tem, da predavatelja takrat seveda ni več na voljo (drugače, kot v obliki podpore po tečaju). Tukaj se pojavi ideja prostih dni med samim tečajem. Pozor, da tukaj ne namigujem na dopust. Zagotovo pa ideja prostih dni ni, da bi se takrat opravljalo službene obveznosti ampak bi vsaj nekaj časa bilo namenjenega ponavljanju in preizkušanju tematik obdelanih na tečaju.

Perfektno Excel Izobraževanje

Najbolj idealno Excel izobraževanje moje kariere je trajalo kar tri tedne. V teh treh tednih je bilo šest klasičnih izobraževalnih dni, dva termina za ponavljanje (eden sredi tečaja in eden na koncu) in celo omogočanje pridobitve MOS Certifikata. Medtem, ko je ta tečaj pri meni zapisan z zlatimi črkami in ga štejem kot najbolj uspešnega v moji karieri gre njegovo učinkovitost pripisati predvsem naslednjima dejstvoma.

  1. Direktor dotičnega podjetja se je zavzel za karseda učinkovito izobraževanje in bil vključen v celoten proces vedno z idejo perfektnega izobraževanja kot vodilo. Seveda je tukaj vključen tudi strošek, ki ga je bilo podjetje pripravljeno pokriti saj je to vložek v najpomembnejši vir podjetja – njegove zaposlene.
  2. Zaposleni so k tečaju pristopili kar najbolj zavzeto. Ne le zaradi možnosti pridobitve certifikata na koncu ampak tudi zaradi pristopa vseh, da je ta tečaj namenjen njim in njihovemu napredku.

Ravno tukaj se skriva največja past tega koraka. Če zaposleni prostega dne ne porabijo za ponavljanje tisti dan naredi več dobrega kot slabega. Ta dan ob odsotnosti ponavljanja pravzaprav prispeva le k dejstvu, da se več pozabi.

Korak 5  – Bonus termin po končanem Izobraževanju

Vezano na prejšnji korak, je logika enaka. Torej, ker se vprašanja večinoma pojavijo šele po tečaju, ko se preizkuša na lastnih podatkih je dodatni termin s predavateljem zlata vreden. Seveda je potrebna priprava in sistematičen pristop. V praksi se navadno ustvari nek fond vprašanj, ki se ga usklajuje in sestavi v logično sosledje za predelavo na temu dodatnemu terminu.

Pozor na dejstvo, da je ob prikazu ali delu na realnih podatkih pametno podpisati NDA.

Korak 6  – Podatki relevantni za vaše zaposlene

Konkretna razlika je med tečajem, ki temelji na splošnih nalogah in med tečajem, ki temelji na podatkih podjetja. Seveda je delo na relevantnih Excel datotekah nadvse koristno ne le zaradi povečanega interesa udeležencev ampak predvsem zaradi sprotne dodelave procesa in datoteke.

NDA

Ključen del tega koraka. Če se dela na (omogoči dostop do) ključnih datotekah podjetja je s podjetjem, ki izobraževanje izvaja in predavateljem, ki tečaj izvaja, potrebno podpisati NDA sporazum. S tem se naročnik zaščiti pred izdajo poslovnih skrivnosti.

Korak 7  – Zagotovitev relevantnih predavateljev za Excel Izobraževanje

Če ste korake do sedaj skrbno prebrali je jasno, da je marsikaj odvisno od tega koraka. Rekel bi, da je to korak, ki ima največji (pozitivni ali negativni) vpliv na uspešnost tečaja. Upam si trditi, da če vse korake pokrijete 100% lahko napačna izbira predavatelja privede do tečaja, ki ne bo koristil prav nikomur.

Predstavljam nekaj opornih točk, za določanje kompetentnosti predavatelja.

Predavateljevo Znanje

Najtežji in zagotovo najpomembnejši del preverjanja kompetentnosti predavatelja je seveda preverjanje njegovega znanja. Pozor, da so za dobrega predavatelja potrebna tri znanja.

Tehnično znanje

Le to je najlažje merljivo na dva načina. Prvi bi bil, da na spoznavni sestanek pripeljete osebo, ki v podjetju najbolje zna Excel. Če vam ta oseba na koncu reče, da se ji zdi, da bi jo ta predavatelj lahko veliko naučil potem ste našli nekoga s tehničnim znanjem, ki je potrebno. Drugi način je mnogo lažji. Pogledate katere Microsoft certifikate ima predavatelj pripisane svojemu imenu. Večina predavateljev jih objavi kar na svojem LinkedIn profilu. Spodaj kot primer le nekateri certifikati, ki jih ima Gašper Kamenšek v padajočem vrstnem redu pomembnosti.

Tečaj Excel članek - MVP LogoExcel Izobraževnaje - MCSA BI ReportingExcel Izobraževnaje - MOSM Microsoft Office Master 2016

To so pravzaprav vsi certifikati (če odštejem najosnovnejše), ki so možni (na temo Excela). Po prisotnosti le teh oz. po številčnosti le teh lahko veliko poveste o tehničnemu znanju vašega potencialnega predavatelja.

Pedagoško znanje

Po eni strani najtežje in po drugi najlažje znanje za preveriti. Ko ste predavatelja slišali predavati takoj veste ali ili je dober pedagog ali ne. V situaciji kjer predavatelja še nismo slišali predavati imamo na voljo dve poti iskanja ocene njegovih predavanj. Vprašate ga, kje je že predaval in tam poiščete referenčno mnenje. Druga pot pa je, da preko spletnega iskanja poiščete videe, ki kažejo predavatelja v akciji. Primer sta lahko spodnja videa Gašperja Kamenška “v akciji”.

Vsebinsko znanje

Prevedeno v poslovni jezik, bi temu znanju lahko rekli tudi izkušnje. Dlje kot se ukvarjaš s predavanjem in oblikovanjem poslovnih rešitev, več področij si vsebinsko spoznal. Težko učiš finančnike, če ne veš kaj je Denarni Tok ali pa IPI. Težko bi čil računovodje če ne poznaš izrazov kot so Konto, Glavna Knjiga ali pa Stroškovno Mesto. Payroll tečaja si ne predstavljam brez poznavanja izrazov kot so bruto, neto, bruto bruto :). Za perfektno Excel Izobraževanje predavatelj preprosto mora imeti vsebinsko znanje in presenečeni bi bili kako redki so predavatelji, ki bi ga res imeli.

Glavne ovire na poti do perfektnega Excel izobraževanja

Če vemo, da obstaja perfektno Excel izobraževanje je seveda smiselno vprašanje zakaj vsi ne izvajajo takih izobraževanj. Tukaj so našteti glavni razlogi:

Ne zavedanje

Ne zavedanje trenutne situacije in pomembnosti zgoraj naštetih korakov je zagotovo eden od razlogov. Najverjetneje tudi najlažje rešljiv.

Premajhna vpletenost v proces

Testiranje samega Excel tečaja

Redke so izjeme, ki so moj tečaj testirale preden so ga ponudile zaposlenim. Tukaj govorim tako o HR oddelku ali vodilnim kadrom. Težava je seveda potem ta, da ne veš kaj ponudiš zaposlenim.

Vpletenost v proces

Vpletenost v proces pa bi morala biti največja v fazi priprav. V tej fazi organizator izobraževanj na strani naročnika deluje kot vez med bodočim predavateljem in bodočimi tečajniki. Ob zavedanju in poskušanju zagotovitve zgornjih sedmih korakov bi moral ta proces biti zelo izčrpen. Seveda se pa vpletenost preslika tudi v druge faze procesa. Tekom izvedbe je ključno pobiranje povratnih informacij med tečajniki in posredovanje morebitnih idej za izboljšavo predavatelju. Po koncu tečaja pa bi morala slediti izčrpna analiza, ki na nek način meri uspešnost samega izobraževanja.

Denar

Naslov pove vse. Sam večkrat prejmem povpraševanje za Excel Tečaj, ki sta mu pripeti opombi, da to ni edino povpraševanje in da “zmaga” cenovno najugodnejša ponudba. In težko se prepričam, da to lahko pripelje do idealnega Excel tečaja. Trdil bi celo, da je resnica ravno obratna. Kot pravilo takšen pristop vodi do tečaja, ki je daleč od idealnega in ne doseže cilja, da zaposleni lažje, hitrejše in bolj efektivno opravljajo svoje delo. V okolju kjer se uspešnost tečaja meri v številu procesov, ki se spremenijo po tečaju tak tečaj navadno ne kotira.

Ali je denar resna ovira na poti do popolnega Excel tečaja? Sprehodite se skozi vseh sedem korakov opisanih zgoraj. Pri vsakem se vprašajte ali posredno ali neposredno tak korak pomeni denarni vložek. Odgovor je v večini korakov da.

Merljivost

Merljivost uspešnosti tečaja se navadno konča pri lestvicah od 1 do 5 oziroma pri anketah po tečaju. Z vsemi izkušnjami lahko trdim, da ankete ne povejo niti polovice zgodbe o dobrem tečaju. Ker se ankete navadno izpolnjuje takoj po končanemu tečaju so žal le zelo dober lovilec slabih tečajev. Ali je tečaj dober (in predvsem uporaben) pa se ne vidi takoj po tečaju ampak šele po nekaj tednih. Glavno vprašanje po opravljenemu Excel izobraževanju bi moralo biti: “Koliko procesov se je spremenilo”? Namreč ta vnema po spreminjanju in seveda izboljševanju pride le iz naslova odličnega tečaja! Če po zaključku tečaja komaj čakaš, da preizkusiš v praksi in imaš že ideje kako… Potem je to idealno Excel izobraževanje.

Preverjanje znanja na koncu tečaja

Zagotovo en način merjenja uspešnosti tečaja. Prav tako pa zelo kontroverzno merjenje. Sam sem vodil že mnoge tečaje, ki jim je sledilo bodisi preverjanje znanja ali pa celo opravljanje certifikata. Pri prvem se zaradi narave človeka rado pojavi vprašanje: “Bo to v testu”? Vprašanje ob katerem me kar stisne saj si ga v glavi prevedem v “Ali si moram to zapomniti”? ali pa celo “Ali lahko to kar preslišim”? Namen samega vprašanja je navadno zelo nedolžen a slaba konotacija pride sama od sebe. Sam trdim, da ob pravem pristopu lahko preverjanje znanja spodbudi udeležence. Vse je v pristopu!