Excel SOS – naj vam pomaga strokovnjak

EXCEL SOS

Kaj je Excel SOS

Excel SOS je portal preko katerega lahko uporabnik ob potrebi prosi za pomoč v Excelu. Pomoč se nudi preko zahtevkov, katerim lahko uporabnik sledi na svojem portalu.

NOVO – Kaj je Data Modeling SOS?

Data modeling SOS je namenjen zahtevnejšim uporabnikom, ki razvijajo podatkovne modele bodisi znotraj Excela ali Power BI-ja. Več o ponudbi preberite na dnu strani.

MKP_6374

Kdo mi pomaga

Odgovore oz. pomoč vam nudi Gašper Kamenšek, kar pomeni, da so vaši zahtevki razrešeni hitro in strokovno. Gašper Kamenšek je prvi v Sloveniji dobil naziv Microsoft MVP za Excel in ima bogate izkušnje s konferenc, predavanj in projektov v sloveniji in tujini. Več o Gašperju si lahko preberete tukaj

Kako postanem uporabnik

Obstajata dva načina kako lahko postanete uporabnik in pridobite dostop do portala Excel SOS

1.

Uporabnik zakupi fiksno število ur. Pri zakupu ur ( 1 ura je 60 minut) sprejmete, da bo količino porabljenih ur za vsak odprt zahtevek določil Gašper Kamenšek. Število zakupljenih ur, porabljene ure za odprte zahtevke in preostanek ur lahko vedno spremljate preko svojega portala Excel SOS. Ure se lahko prenesejo na izobraževanja oz. manjše projekte. Minimalno število ur v paketu je 5 ur.

  • Dostop do Excel SOS portala, kjer uporabnik lahko
    • odda zahtevek za podporo
    • spremlja stanje oddanega zahtevka
    • priloži potrebne datoteke (na željo naročnika se podpiše NDA pogodba)
    • spremlja stanje preostalih ur
    • vedno vidi poročilo vseh svojih zahtevkov
  • Excel SOS podpora vključuje pomoč pri
   • Excel datotekah, formulah v Excelu in analizah v Excelu
   • Excel VBA kodi
   • Power Query poizvedbah v Excelu
   • Power Pivot modeliranju v Excelu (vključuje pisanje mer,
   • analizo modela in svetovanje pri ustvarjanju modela)
   • Pomoč v vseh verzijah Excela začenši z verzijo 2007
  • Ure so prenosljive na individualna izobraževanja oz. pomoč pri manjših projektih
  • Najdaljši odzivni čas podpore za pričetek reševanja je 24 ur
  • Cena ure pomoči je 60,00 €

 

2.

Letna podpora. Cena letne podpore je fiksna in znaša 1.024,00 €.Pogoji za Letno podporo so naslednji:

   • Podpora se nudi 12 mesecev od nakupa in preneha delovati na naslednji koledarski dan leto kasneje (če se pomoč zakupi 25.5.2018 preneha veljati z 26.5.2019)
   • Podpora se ne podaljšuje avtomatično
   • Podpora vključuje tri (3) ure pomoči na mesec kar nanese 36 ur podpore na leto
   • Neporabljene ure se (razen po dogovoru) ne prenašajo v naslednji mesec
   • Ure podpore so neprenosljive na izobraževanja ali projekte
   • Zahtevnost vprašanj ne igra vloge
   • Podpora vključuje dostop do portala Excel SOS, kjer se vidi stanje ur, veljavnost podpore in kjer uporabnik odda podporni primer
   • Podpora vključuje pomoč pri:
    • Excel datotekah, formulah v Excelu in analizah v Excelu
    • Excel VBA kodi
    • Power Query poizvedbah v Excelu
    • Power Pivot modeliranju v Excelu (vključuje pisanje mer, analizo modela in svetovanje pri ustvarjanju modela)
    • Pomoč v vseh verzijah Excela začenši z verzijo 2007

 

Novo v ponudbiMy Data needs help – Data Modeling SOS

Data modeling SOS je namenjen zahtevnejšim uporabnikom, ki razvijajo podatkovne modele bodisi znotraj Excela ali Power BI-ja. Podpora vključuje pomoč pri razvoju ETL procesov s Power Query (Data Flow), Ustvarjanju modela s Power Pivot ali Power BI ter pisanju mer (Measures) oz. ustvarjanju poročil v Power BI. V podpori so vključene tudi nastavitve/ spremembe samega Power BI Service-a.

Ker je pomoč skoraj vedno projektno naravnana, je možno le plačilo za zakupljene ure. Cena ure pomoči znaša 109,00 € + DDV.

Imate vprašanje? Ali potrebujete ponudbo?