Bližnjici v Excelu za Današnji datum in Trenutni čas

Bližnjice za označevanje s tipko F8
10 maja, 2021
Excel Tečaj skozi oči Excel MVP - Gašper Kamenšek
Excel Tečaj – Zakaj izbrati Excel Olympics Excel Tečaje
5 novembra, 2021

V Excel lahko vpišemo datum na več načinov.

Prvi način ki si ga bomo ogledali je s pomočjo bližnjic na tipkovnici. (Pozor, napisane bližnjice delujejo na slovenski tipkovnici).

CTRL + SHIFT + , (vejica) za današnji datum kar je (CTRL + ;),
CTRL + SHIFT + . (pika) za trenutni čas (kar je CTRL + :).

Pozor na dejstvo, da te bližnjice vrnejo konstantne vrednosti . To pomeni da se datum in čas ne bosta spreminjala in bo jutri v datoteki še vedno isti datum. Če želimo ažuren datum in čas, uporabimo naslednje Excel funkcije.

TODAY() in NOW()

Funkcija =TODAY() vrne trenutni datum. Na podoben način deluje funkcija =NOW() le da poleg datuma dobimo še trenutni čas.
V primeru da potrebujete le trenutni čas, si lahko pomagamo z odštevanjem teh dveh funkcij =NOW()-TODAY().
Oglejmo si, zakaj formula =NOW()-TODAY() deluje? Spomnimo se da so datumi in čas shranjeni kot številke v Excelu. Datumi so cela števila začenši s številko ena, ki v Excelu predstavlja 1.1.1900, kar je tudi prvi datum, ki ga Excel prepozna. Številke pa so decimalke. Torej 1,5 kot datum čas predstavlja 1.1.1900 ob 12:00 oz. opoldne.
Poglejmo kako izgleda uporaba teh funkcij v Excelu.

Pozor: Če uporabljate funkcije, se morate zavedati da delujejo dinamično. Kaj to pomeni? To pomeni da se ob spremembi datuma v vašemu sistemu, spremeni tudi datum v Excelu. Po domače povedano, jutri boste dobili jutrišnji datum. Podobno deluje tudi čas. Spremembe se zgodijo če na primer znova odpremo zvezek, vnesemo novo formulo ali pritisnemo tipko F9 (preračunaj).