Power BI MasterClass – 25

Power BI MasterClass – 25

Poglavja in tematike

Power BI Desktop - Power Query (Uvoz podatkov)
 • Uvoz iz klasičnih virov (TXT, CSV, Web..)
 • Uvoz iz Excel datotek
 • Objava Excel datotek
 • SQL kot vir podatkov
 • Uvozi podatkov iz kompleksnih struktur
 • Napredno urejanje poizvedb
 • Ustvarjanje lastnih funkcij
Power BI Desktop - Power Pivot (podatkovni model)
 • Definicija in konstrukcija dimenzij
 • Povezovanje tabel v model
 • Dinamični koledar
 • Priprava hierarhij za lažje analiziranje
 • Priprava sopomenk za lažjo uporabo Q&A odseka pri Nadzornih ploščah
 • Priprava in definicija geografskih podatkov za lažje ustvarjanje poročil
 • DAX jezik in ustvarjanje vseh osnovnih mer
 • SUMX, CALCULATE, ALL…
 • Ustvarjanje naprednih mer (časovna inteligenca, statistika)
 • DATESYTD, DATEADD…
Power BI Desktop - Ustvarjanje poročil
 • Izdelava preprostih poročil
 • Uvoz vizualizacij po meri (poseben fokus na Zebra BI)
 • Pregled Drill Down funkcionalnosti
 • Upravljanje interakcij med elementi poročil
 • Bookmarks
 • DrillThrough
Power BI Desktop - Priprava različnih pogledov za nadzorne plošče oz. poročila
 • Priprava vseh potrebnih skupin uporabnikov, in različnih pogledov, ki jih potrebujejo
Power BI Service
 • Izvoz v PowerBI
 • Izvoz oz. prenos narejenega v PowerBI
 • Namestitev Data-Gateway povezav za potrebne vire
 • Prikaz delovanja na drugih napravah
 • Nastavitev pogledov in pravic
Power BI Service - Nadzorne plošče
 • Ustvarjanje preglednih nadzornih plošč
 • Povezava elementov nadzornih plošč s pripadajočimi poročili
 • Priprava Q&A odseka nadzornih plošč
TEČAJ PO MERI

Ustvarite Izobraževanje po meri

Z našim konfiguratorjem tečajev si lahko ustvarite izobraževanje po vašem okusu.
Izberite le tisto tematiko, katera vas zanima, jo  potrebujete ali se je želite naučiti.

Ustvarite tečaj

O tečaju so povedali